Мисия __Пренасяне на ресурси__ Ви позволява да премествате ресурси от един свой град в друг. \\
Инициирането на мисията се извършва от менюто на Картата на кралството чрез кликване върху текущия Ви   град.
[{Image src='move.png'  align='center' }]

Колкото по-малка скорост на преместване изберете, толкова по-евтина ще бъде мисията Ви.\\
\\
__За изпращането на мисия е необходимо:__
* да има търговци  в сграда [Гилдия на търговците|Merch_guild]
* да има отворена порта или тунел във владението, откъдето се изпраща, и във владението, закъдето се изпраща.
\\
__Отзоваване__. Мисията "Пренасяне на ресурси" не може да бъде отзована.\\
\\
__Загиване на търговци.__ След преместването на ресурсите търговците могат да загинат с 3% вероятност. При това товарът ще бъде доставен цял и невредим. \\
\\
__Особености на интерфейса.__ Като посочите сградата, в отварящия се прозорец ще видите колко търговци в момента са подготвени в сградата и колко от тях са в града, а не на път.
[{Image src='trg.png'  align='center' }]  
\\
\\
ПРИМЕРИ: Ако търговецът е превозвал ресурси от Вашия град до Ваш рудник, а рудникът е превзет, той няма да достави ресурсите на противника, а ще се върне с тях във Вашия град. Вие ще получите съобщение, че търговецът не е открил целта за доставката.