Мисия Пренасяне на ресурси Ви позволява да премествате ресурси от един свой град в друг.
Инициирането на мисията се извършва от менюто на Картата на кралството чрез кликване върху текущия Ви град.

Колкото по-малка скорост на преместване изберете, толкова по-евтина ще бъде мисията Ви.

За изпращането на мисия е необходимо:

  • да има търговци в сграда Гилдия на търговците
  • да има отворена порта или тунел във владението, откъдето се изпраща, и във владението, закъдето се изпраща.

Отзоваване. Мисията "Пренасяне на ресурси" не може да бъде отзована.

Загиване на търговци. След преместването на ресурсите търговците могат да загинат с 3% вероятност. При това товарът ще бъде доставен цял и невредим.

Особености на интерфейса. Като посочите сградата, в отварящия се прозорец ще видите колко търговци в момента са подготвени в сградата и колко от тях са в града, а не на път.


ПРИМЕРИ: Ако търговецът е превозвал ресурси от Вашия град до Ваш рудник, а рудникът е превзет, той няма да достави ресурсите на противника, а ще се върне с тях във Вашия град. Вие ще получите съобщение, че търговецът не е открил целта за доставката.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
kup.jpg 119.7 kB 1 22-Jul-2010 17:54 Administrator
png
move.png 72.5 kB 1 02-Apr-2012 18:47 Administrator
jpg
move_resourses.jpg 78.3 kB 1 10-Jun-2010 11:59 Administrator
png
trg.png 119.1 kB 1 02-Apr-2012 18:53 Administrator
« This page (revision-28) was last changed on 02-Apr-2012 18:54 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3