Мисия __Прехвърляне на войски__. Позволява да прехвърляте войски от един свой град в друг. \\
Инициирането на  мисия става от менюто Карта на кралството, като кликнете върху текущия си град.\\
[{Image src='move_army.png' align='center' }]
\\
__Скорост на мисията__. Скоростта на мисията Прехвърляне на войски е двойно по-голяма от скоростта на  атакуващите мисии.\\
\\
__Отзоваване__. Мисията "Прехвърляне на войски" може да  бъде отзована, преди войските да са стигнали твърде близо до местоназначението си. Една минута преди пристигането им по местоназначение отзоваването става невъзможно.\\
\\
__Премия за отряда__. Колкото по-малка скорост на прехвърляне изберете, толкова по-евтино ще струва мисията.\\
След като пристигнат в новия град, войските започват да потребяват възнаграждение от новия град. \\
\\
__Почивка__. След като бъдат прехвърлени по местоназначение, войските почиват 1 минута, както при бойна мисия. \\
\\
\\
Прехвърлянето на войски във владение на съюзник или член на клана се нарича [Помагачи|Assist].
\\
\\