Мисия Прехвърляне на войски. Позволява да прехвърляте войски от един свой град в друг.
Инициирането на мисия става от менюто Карта на кралството, като кликнете върху текущия си град.

Скорост на мисията. Скоростта на мисията Прехвърляне на войски е двойно по-голяма от скоростта на атакуващите мисии.

Отзоваване. Мисията "Прехвърляне на войски" може да бъде отзована, преди войските да са стигнали твърде близо до местоназначението си. Една минута преди пристигането им по местоназначение отзоваването става невъзможно.

Премия за отряда. Колкото по-малка скорост на прехвърляне изберете, толкова по-евтино ще струва мисията.
След като пристигнат в новия град, войските започват да потребяват възнаграждение от новия град.

Почивка. След като бъдат прехвърлени по местоназначение, войските почиват 1 минута, както при бойна мисия.


Прехвърлянето на войски във владение на съюзник или член на клана се нарича Помагачи.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
button_move_army.png 1.5 kB 2 10-Jun-2010 11:43 Administrator
jpg
move_army.jpg 78.5 kB 3 10-Jun-2010 11:56 Administrator
png
move_army.png 101.6 kB 1 02-Apr-2012 18:59 Administrator
« This page (revision-23) was last changed on 02-Apr-2012 18:58 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3