Кариера - външно владение, в което се добива Камък

Златна жила - външно владение, в което се добива Злато

Открит рудник - Външно владение, в което се добива Желязо


В Мината не можете да строите сгради. Първоначално тя има само Централна сграда и Изоставена търговска гилдия. За да извозвате ресурси от Мината, трябва да изпратите търговец в Изоставената търговска гилдия. В случай, че Ви трябват повече търговци, трябва да подобрите сградата до съответното ниво, което не може да е по-високо от 7.
В Мините също има «Тунел» , който е аналог на Градската порта и по същия начин се отваря автоматично 7 дни след последното Ви влизане в играта, като разликата е само, че сградите в Рудниците не се повреждат 3 дни след като достъпът до тях бъде затворен , както се случва със сградите зад стената.
Тунелът се отваря 5 минути и се затваря 6 часа.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Кариера.png 1,109.0 kB 2 28-Mar-2012 14:28 Administrator
png
Открит рудник.png 1,073.8 kB 1 28-Mar-2012 14:28 Administrator
jpg
жила.jpg 153.9 kB 1 09-Jun-2010 18:06 Administrator
png
златна жила.png 1,059.3 kB 1 28-Mar-2012 14:28 Administrator
jpg
карьер.jpg 153.5 kB 1 09-Jun-2010 18:10 Administrator
jpg
штольня.jpg 139.0 kB 1 09-Jun-2010 18:10 Administrator
« This page (revision-15) was last changed on 28-Mar-2012 14:29 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3