В игровата поща може да се влезе, като се натисне бутон „Съобщения” в левия долен ъгъл на екрана.\\
 \\

  [{Image src='k_mess.jpg' align='center' }]


Как да напишем писмо до друг играч?\\
- Или от картата на кралството: кликнете с мишката върху  владението на играча, в появилото се кръгово меню натиснете изображението на писмо.\\
 [{Image src='mes2.png' align='center' }]
- Или от града / картата на кралството: Влезте в игровата поща, натиснете бутон "Ново съобщение" долу.
Или в списъка на контактите до името на нужния играч изберете  изображението на писмо.\\
\\
 [{Image src='message.png' align='center' }]
\\
Как да напишем писмо до целия клан?\\
В менюто за изпращане на писмо вместо да попълните графа „Адресат” сложете отметка „До целия клан”.\\
 \\
 [{Image src='clanmess.png' align='center' }]
 \\
Как да изпратим отчет за владението?\\
Маркирайте владението на даден играч и кликнете върху него с левия клавиш на мишката. Там ще се появи меню, изберете изображението на група  писма.\\
 [{Image src='mess5.png' align='center' }]
 \\
Как да изпратим съобщението в архив?\\
 [{Image src='mess6.png' align='center' }]