В игровата поща може да се влезе, като се натисне бутон „Съобщения” в левия долен ъгъл на екрана.

Как да напишем писмо до друг играч?
- Или от картата на кралството: кликнете с мишката върху владението на играча, в появилото се кръгово меню натиснете изображението на писмо.

- Или от града / картата на кралството: Влезте в игровата поща, натиснете бутон "Ново съобщение" долу. Или в списъка на контактите до името на нужния играч изберете изображението на писмо.


Как да напишем писмо до целия клан?
В менюто за изпращане на писмо вместо да попълните графа „Адресат” сложете отметка „До целия клан”.


Как да изпратим отчет за владението?
Маркирайте владението на даден играч и кликнете върху него с левия клавиш на мишката. Там ще се появи меню, изберете изображението на група писма.

Как да изпратим съобщението в архив?

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
arch_mess.jpg 80.8 kB 1 02-Dec-2010 17:30 Administrator
png
clanmess.png 13.9 kB 1 13-Nov-2014 16:45 Administrator
jpg
k_mess.jpg 61.5 kB 1 02-Dec-2010 17:25 Administrator
png
mes2.png 84.3 kB 1 03-Apr-2012 14:09 Administrator
jpg
mess.jpg 147.8 kB 2 02-Dec-2010 17:21 Administrator
png
mess5.png 103.0 kB 1 03-Apr-2012 14:29 Administrator
png
mess6.png 35.8 kB 1 03-Apr-2012 14:38 Administrator
png
message.png 112.5 kB 1 03-Apr-2012 14:24 Administrator
jpg
vv_mess.jpg 31.7 kB 1 02-Dec-2010 17:23 Administrator
jpg
wr_mess.jpg 33.4 kB 2 02-Dec-2010 17:23 Administrator
« This page (revision-20) was last changed on 13-Nov-2014 16:45 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3