Гилдия на търговците Рицари / Елфи / Демони / Тъмни елфи


Ниво
Брой
търговци
Време за подготовка
на търговец, мин
Кристали
1 1000 0 0 0 0 160
2 2000 0 1000 0 0 240
3 3000 0 2000 100 0 330
4 6000 0 3000 300 0 420
5 10000 0 5000 500 0 510
6 20000 0 10000 1500 15 75
7 40000 0 25000 3000 30 102

8

400 000

150 000

250 000

60 000

90

20

1

Служи за създаване на търговци. За целта влезте в сградата, изберете колкото Търговци искате да подготвите и натиснете бутона Поръчай. Колкото е по-високо нивото на сградата, толкова повече търговци чакат на опашка и толкова по-бързо се подготвят.


Търговците могат да извършват мисията Пренасяне на ресурси и да купуват на пазара.

Когато поставите курсора върху сградата, в появилия се прозорец ще видите колко търговци са поръчани да се подготвят, колко подготвени има и колко максимум можете да подготвите при съответното ниво на сградата.

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
blue_crystal.png 3.2 kB 1 13-Dec-2013 15:41 Administrator
png
demerch_guild.png 7.9 kB 1 14-Oct-2010 19:29 Administrator
png
drmerch_guild.png 10.2 kB 1 14-Oct-2010 19:29 Administrator
png
emerch_guild.png 9.9 kB 1 14-Oct-2010 19:29 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 11:55 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 11:55 Administrator
jpg
kup.jpg 119.7 kB 1 19-Oct-2010 20:07 Administrator
png
merch_guild.png 9.0 kB 1 14-Oct-2010 19:28 Administrator
png
merchant_1.png 5.6 kB 1 14-Oct-2010 19:29 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 17-Nov-2010 11:55 Administrator
png
red_crystal.png 2.4 kB 1 13-Dec-2013 15:42 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 11:55 Administrator
png
tr_guild.png 127.4 kB 1 05-Apr-2012 16:33 Administrator
png
violet_crystal.png 2.6 kB 1 13-Dec-2013 15:41 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 11:55 Administrator
« This page (revision-16) was last changed on 13-Dec-2013 15:41 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3