[{Image src='market.png' align='left' }][{Image src='emarket.png' align='left' }]
[{Image src='demarket.png' align='left' }][{Image src='drmarket.png' align='left' }]
\\
||Ниво ||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Капацитет||Кристали
| 1| 200| 200| 200| 0| 0| 3000|
| 2| 400| 600| 800| 0| 0| 6000|
| 3| 800| 1800| 2000| 0| 0| 9000|
| 4| 2500| 5000| 5000| 500| 0| 18000|
| 5| 5000| 10000| 10000| 1500| 0| 36000|
| 6| 10000| 20000| 20000| 2500| 15| 72000|
| 7| 20000| 35000| 35000| 3000| 30| 144000|
| \\8|\\200 000|\\350 000 |\\350 000 |\\60 000 | \\150|\\300 000| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\

За да търгувате с ресурси на пазара трябва:\\
* да изучите [науката|ScienceDescription] Пазар\\
*да построите [сграда|Buildings] Пазар\\
* да създадете сградата Гилдията на търговците. (Търговци Ви трябват за да купувате ресурси. Ресурси можете да продавате и без да имате търговци)\\
\\
На пазара можете да __купувате __различни [ресурси|Resources] срещу злато или __да продавате __свои ресурси на другите играчи.\\
С командата __Обмен __в менюто можете да размените ресурсите си без да губите време, но курсът ще е по-висок.\\
С командата __[Аукцион |Aukcion] __в менюто можете да купувате [Черни перли|BlackPearl].\\
 \\
 Когато продавате ресурси, можете да променяте цената на лота и да намалявате количеството на ресурсите в него. Ако искате да увеличите количеството в лота - извадете нов лот със същата цена и ресурсите със съответните параметри ще се добавят в лота.\\
Когато купувате, не е задължително да купувате цял лот, можете да купите само част от лот.\\
 \\
 Играчът не може да разменя на пазара в момент, когато е [атакуван с цел грабеж|Attack_Resourses]. Пазарът и аукционът обаче ще продължат да работят.\\
Ресурсите на пазара, както и ресурсите в складовете, могат да Ви бъдат откраднати при нападение.\\
 \\

\\
[Към списъка на сградите|Buildings] [Прелистете списъка нататък|Warehouse]