Ниво
КапацитетКристали
1 200 200 200 0 0 3000
2 400 600 800 0 0 6000
3 800 1800 2000 0 0 9000
4 2500 5000 5000 500 0 18000
5 5000 10000 10000 1500 0 36000
6 10000 20000 20000 2500 15 72000
7 20000 35000 35000 3000 30 144000

8

200 000

350 000

350 000

60 000

150

300 000

За да търгувате с ресурси на пазара трябва:

  • да изучите науката Пазар
  • да построите сграда Пазар
  • да създадете сградата Гилдията на търговците. (Търговци Ви трябват за да купувате ресурси. Ресурси можете да продавате и без да имате търговци)

На пазара можете да купувате различни ресурси срещу злато или да продавате свои ресурси на другите играчи.
С командата Обмен в менюто можете да размените ресурсите си без да губите време, но курсът ще е по-висок.
С командата Аукцион в менюто можете да купувате Черни перли.

Когато продавате ресурси, можете да променяте цената на лота и да намалявате количеството на ресурсите в него. Ако искате да увеличите количеството в лота - извадете нов лот със същата цена и ресурсите със съответните параметри ще се добавят в лота.
Когато купувате, не е задължително да купувате цял лот, можете да купите само част от лот.

Играчът не може да разменя на пазара в момент, когато е атакуван с цел грабеж. Пазарът и аукционът обаче ще продължат да работят.
Ресурсите на пазара, както и ресурсите в складовете, могат да Ви бъдат откраднати при нападение.


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
blue_crystal.png 3.2 kB 1 13-Dec-2013 15:17 Administrator
png
demarket.png 9.6 kB 1 12-Oct-2010 18:27 Administrator
png
drmarket.png 9.3 kB 1 12-Oct-2010 18:27 Administrator
png
emarket.png 10.1 kB 1 12-Oct-2010 18:27 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 11:32 Administrator
png
green_crystal.png 3.1 kB 1 13-Dec-2013 15:17 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 11:32 Administrator
png
market.png 9.8 kB 1 09-Jun-2010 17:22 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 17-Nov-2010 11:32 Administrator
png
red_crystal.png 2.4 kB 1 13-Dec-2013 15:17 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 11:32 Administrator
png
violet_crystal.png 2.6 kB 1 13-Dec-2013 15:17 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 11:32 Administrator
« This page (revision-46) was last changed on 13-Dec-2013 15:29 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3