От търговеца могат да се купят бутилки с мана и опит.

Маната на даден герой може да бъде попълнена от бутилките «Еликсир на маната».
Бутилки с мана се продават при търговеца срещу ресурси.
За да изпиете бутилката, кликните върху нея.


Опитът на героя може да бъде попълнен от бутилките «Еликсир на опита».
Бутилки с опит се продават при търговеца срещу ресурси.
За да изпиете бутилката, кликнете върху нея.

Ако героят е достигнал максимално значение на маната или максимално ниво, заклинанието за попълване няма да може да се използва.

Ако героят не е достигнал лимита на маната и не му достигат 20 мана, а характеристиката на бутилката позволява запасът да се попълни до 400, бутилката ще попълни запаса с 20.

Бутилката не може да се изпие във владението под обсада, 2 часа преди атака.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
bottle_mana1.png 7.2 kB 1 14-Mar-2012 19:04 Administrator
png
bottle_xp1.png 7.3 kB 1 14-Mar-2012 19:04 Administrator
« This page (revision-3) was last changed on 05-Nov-2012 18:47 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3