Как да увелича локалното хранилище?#

В браузъра десен клавиш на някое място в играта - параметър - локално хранилище – увеличи допустимия обем. Препоръчваме да изберете повече от 100 Кб, но не максимума.


Отговори на често задавани въпроси FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 14-Mar-2012 17:57 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3