Външни владения, където Централната  сграда добива специалния ресурс Черните перли. Езерата имат ограничен живот, информация за  който можете да видите вътре в  Централната сграда или върху самата сграда.
[{Image src='Соленото езеро.png' align='center' }]


\\
В Соленото езеро няма нито порта, нито тунел, затова владенията могат да бъдат нападнати всеки един момент. \\
\\
Във владенията има 4 парцела върху  летящия остров, където могат да се построят  Защитни и други [сгради|Buildings]. Могат да се строят също и [селища|Sectors], както в града.