Външни владения, където Централната сграда добива специалния ресурс Черните перли. Езерата имат ограничен живот, информация за който можете да видите вътре в Централната сграда или върху самата сграда.


В Соленото езеро няма нито порта, нито тунел, затова владенията могат да бъдат нападнати всеки един момент.

Във владенията има 4 парцела върху летящия остров, където могат да се построят Защитни и други сгради. Могат да се строят също и селища, както в града.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Соленото езеро.png 1,008.9 kB 1 28-Mar-2012 14:33 Administrator
jpg
сол_озеро.jpg 205.2 kB 1 09-Jun-2010 18:03 Administrator
« This page (revision-13) was last changed on 28-Mar-2012 14:33 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3