[{Image src='button_map.png' align='left' }] Като излезете от [града|City] с бутона “Връщане в кралството”, ще се озовете в __кралството__. В долната част на прозореца виждате картата на Империята. В заглавието на прозореца виждате името и координатите на Вашия град. Той се счита за текущо избран град и в кралството всички действия се извършват спрямо него. Тоест “ОТ него”.\\
\\ Координатите на всяко кралство в империята се задават чрез две числа, например, 36-11. Третото число в координатите е за съответното поле в кралството. За да отидете в някое кралство, използвайте навигационната система и съответните координати. На картата на Империята Кралството с Вашите текущи владения е оградено в червен квадрат. Кралствата с всички останали Ваши владения са отбелязани с жълти квадратчета. 
[{Image src='kar.png' align='center' }]\\
\\
Полетата вътре в кралството, където са разположени градовете и другите владения, също имат номер и за да го видите, трябва да натиснете бутона горе вдясно “Включи/изключи мрежата”.[{Image src='kar2.png' align='center' }]\\
\\

__Бонуси според терена __\\
Всяко поле в кралството има свой __терен__. Всеки терен има определени бонуси или дисбонуси.:
* бонуси за [добив на ресурси|Resources]
* бонуси за [защита на войските или за атакуване на войските|Combat]\\
\\
Можете да ги видите, като кликнете върху съответното поле на картата на кралството и изберете бутона “Информация за терена“:
[{Image src='terrain.png' align='center' }]


[{Image src='terrain2.png' align='center' }]