Като излезете от града с бутона “Връщане в кралството”, ще се озовете в кралството. В долната част на прозореца виждате картата на Империята. В заглавието на прозореца виждате името и координатите на Вашия град. Той се счита за текущо избран град и в кралството всички действия се извършват спрямо него. Тоест “ОТ него”.

Координатите на всяко кралство в империята се задават чрез две числа, например, 36-11. Третото число в координатите е за съответното поле в кралството. За да отидете в някое кралство, използвайте навигационната система и съответните координати. На картата на Империята Кралството с Вашите текущи владения е оградено в червен квадрат. Кралствата с всички останали Ваши владения са отбелязани с жълти квадратчета.


Полетата вътре в кралството, където са разположени градовете и другите владения, също имат номер и за да го видите, трябва да натиснете бутона горе вдясно “Включи/изключи мрежата”.


Бонуси според терена
Всяко поле в кралството има свой терен. Всеки терен има определени бонуси или дисбонуси.:


Можете да ги видите, като кликнете върху съответното поле на картата на кралството и изберете бутона “Информация за терена“:

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Bonus_terrain.jpg 75.1 kB 1 16-Jan-2011 12:18 Administrator
png
Bonus_terrain.png 41.5 kB 1 29-Oct-2010 15:47 Administrator
jpg
bonus_ter.jpg 75.9 kB 1 29-Oct-2010 15:49 Administrator
png
button_map.png 9.5 kB 1 28-May-2010 16:42 Administrator
jpg
demon.jpg 38.7 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
jpg
drow.jpg 38.1 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
jpg
elf.jpg 44.1 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 06-May-2010 23:07 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator
jpg
human.jpg 42.0 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator
jpg
kar.jpg 116.7 kB 5 20-Jul-2010 19:08 Administrator
png
kar.png 343.4 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
jpg
kar2.jpg 53.4 kB 1 28-May-2010 16:04 Administrator
png
kar2.png 86.9 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
jpg
map.jpg 56.0 kB 1 28-May-2010 16:37 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator
png
terrain.png 122.7 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
png
terrain2.png 120.8 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator
« This page (revision-51) was last changed on 19-Feb-2013 15:23 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3