За преглеждане на дадена страница Вие трябва да инсталирате Adobe Flash Player.\\
Страницата може да се зарежда няколко секунди.\\
\\
[{arnaud.Flash src='http://mlgame.bg/flex/heropedia-1.0.swf' width='800' height='900' controls='false' parameters='isHeropedia=true&switchUrl=http://mlgame.bg/?&viewType=HEROES&layoutDirection=ltr'}]


Пасивните навици се изписват в квадратната рамка.\\
\\
  Навиците, даващи [заклинания|SpellName] - в кръглата. Всички достъпни заклинания се изписват в команда Заклинания.
\\
Играчите с званието Капитан, Магистър, Маршал не могат да наемат Герой-Заклинател.