За преглеждане на дадена страница Вие трябва да инсталирате Adobe Flash Player.
Страницата може да се зарежда няколко секунди.

Пасивните навици се изписват в квадратната рамка.

Навиците, даващи заклинания - в кръглата. Всички достъпни заклинания се изписват в команда Заклинания.
Играчите с званието Капитан, Магистър, Маршал не могат да наемат Герой-Заклинател.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-9) was last changed on 14-Oct-2013 15:11 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3