Портата защитава съответния град.
Рицари,
Елфи,
Демони,
Тъмни елфи.

Преди да отворите портата за първи път, трябва да сте изучили науката "Порта".

Портата се отваря 5 минути, затваря се 6 часа.
Кликнете върху портата, за да я отворите или затворите. След като отворите портата, вече можете да изпращате бойни мисии, да основавате нови градове и да развивате селища, но и Вие ставате уязвими.

Можете да затворите портата и за 30 минути, ако използвате Древна магия. Но ако градът вече е атакуван, Древната магия няма да Ви помогне да затворите портата.

Затворена порта и Селища
Когато портата се затвори, работниците и строителите напускат сградите в селищата, за да се скрият зад Градските стени.
Сградите им, оставени на произвола, започват да се разрушават и след 4 дни се саморазрушават автоматично на случаен принцип – от повреждане 1 степен до унищожаване на сградата.
След още 4 дни, ако няма Бунт, настъпва втора разрушителна вълна.

Към списъка на сградите

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
degates.png 18.9 kB 1 29-Oct-2010 14:44 Administrator
png
drgates.png 19.3 kB 1 29-Oct-2010 14:44 Administrator
png
egates.png 19.3 kB 1 29-Oct-2010 14:43 Administrator
png
wall_23_closed.png 64.3 kB 1 15-Oct-2010 18:13 Administrator
« This page (revision-27) was last changed on 07-Mar-2012 18:31 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3