Има два вида фракции - Тъмна и Светла, а също понятието Отстъпник, когато даден играч бива лишен от подкрепата на своята фракция.\\
\\
[{Image src='advisor.png' align='left'}][{Image src='advisor_h.png' align='left'}]
[Светли елфи|Race] и [Рицари|Race] - привърженици на __Светлата фракция__.\\
[{Image src='advisor_dr.png' align='left'}][{Image src='advisor_de.png' align='left'}]
[Тъмни елфи|Race] и [Демони|Race] - привърженици на __Тъмната фракция__.\\
\\
__Чудовищата __не се отнасят към никоя фракция, от тях при никакви условия не може да се получи фракционен рейтинг.

\\
__Отстъпник.__\\
При нападение срещу което и да е владение (включително външно) от страна на играч от Вашата раса, атакуващият за 7 дни се превръща в Отстъпник. Играчът става отсъпник по време на боя.\\
Всички владения на този играч се изписват __в червено__ в кралството.\\
\\
\\
__Бонуси за атака срещу расата/фракцията:__\\
При нападение срещу владение от своята фракция на атакуващите войски се намаляват -25% от атаката. \\
При нападение срещу владение от своята раса, на атакуващите войски се намаляват -50% от атаката. \\
\\
Отстъпникът може да бъде атакуван от играчи от собствената му раса/фракция без дисбонуси от атаката по раса/фракция. \\
Расовият бонус [защита на отечеството |Combat] не действа, ако някой играч е Отстъпник.\\

[{Image src='frac.png' align='center' }]\\

Вие можете незабавно да престанете да сте Отстъпник, ако използвате древната магия на Черните перли. За целта кликнете върху своето владение в кралството и изберете бутон "Възстановяване на репутацията". В отворения прозорец ще бъдат посочени цената на тайнството и начините за плащане.\\
\\

__Рейтинг.__\\
За победите на играчите от една фракция над играчите от друга има отделен __рейтинг __"Лоялност на фракцията".\\
__Лоялност на фракцията__ е стойността на убитите юнити в златен еквивалент при играчите от вражеската фракция (тъмни или светли) или на Отстъпниците от която и да е фракция. Точки за фракциите се начисляват само в полза на атакуващите играчи. На защитниците не се начисляват. \\
\\
При атакуване на владение, където друга фракция е помагач,  за атакуващата страна фракцията на помагачите не се зачита, тоест смята се, че се атакува фракцията на владението.\\
Чудовищата помагачи не влияят върху промяната на фракционния рейтинг .\\

\\
Ако атаката е била съвместна, тогава се присъждат точки в съответствие с броя на атаката на армията в началото на битката.
\\
\\
ПРИМЕР за определяне на __бонусите__ и фракционния __рейтинг__ за расата Демони.
||Раса на атакуващ||Раса на защитник||Бонус за фракцията за атака \\атакуващ|| Фракционен рейтинг|| Бонус за защита на отечеството\\за защитник
| Демон  | Рицар   | 0    |  +   | +25   
|      | Елф    | 0    |  +   | +25
|      | Демон    | -50   |  -   | +25 
|      | Дроу    | -25   |  -   | +25 
|      | Отстъпник  | 0    |  +   | 0 
\\
\\
\\
[Отговори на често задавани въпроси FAQ|FAQ]