Има два вида фракции - Тъмна и Светла, а също понятието Отстъпник, когато даден играч бива лишен от подкрепата на своята фракция.

Светли елфи и Рицари - привърженици на Светлата фракция.
Тъмни елфи и Демони - привърженици на Тъмната фракция.

Чудовищата не се отнасят към никоя фракция, от тях при никакви условия не може да се получи фракционен рейтинг.


Отстъпник.
При нападение срещу което и да е владение (включително външно) от страна на играч от Вашата раса, атакуващият за 7 дни се превръща в Отстъпник. Играчът става отсъпник по време на боя.
Всички владения на този играч се изписват в червено в кралството.


Бонуси за атака срещу расата/фракцията:
При нападение срещу владение от своята фракция на атакуващите войски се намаляват -25% от атаката.
При нападение срещу владение от своята раса, на атакуващите войски се намаляват -50% от атаката.

Отстъпникът може да бъде атакуван от играчи от собствената му раса/фракция без дисбонуси от атаката по раса/фракция.
Расовият бонус защита на отечеството не действа, ако някой играч е Отстъпник.


Вие можете незабавно да престанете да сте Отстъпник, ако използвате древната магия на Черните перли. За целта кликнете върху своето владение в кралството и изберете бутон "Възстановяване на репутацията". В отворения прозорец ще бъдат посочени цената на тайнството и начините за плащане.

Рейтинг.
За победите на играчите от една фракция над играчите от друга има отделен рейтинг "Лоялност на фракцията".
Лоялност на фракцията е стойността на убитите юнити в златен еквивалент при играчите от вражеската фракция (тъмни или светли) или на Отстъпниците от която и да е фракция. Точки за фракциите се начисляват само в полза на атакуващите играчи. На защитниците не се начисляват.

При атакуване на владение, където друга фракция е помагач, за атакуващата страна фракцията на помагачите не се зачита, тоест смята се, че се атакува фракцията на владението.
Чудовищата помагачи не влияят върху промяната на фракционния рейтинг .


Ако атаката е била съвместна, тогава се присъждат точки в съответствие с броя на атаката на армията в началото на битката.

ПРИМЕР за определяне на бонусите и фракционния рейтинг за расата Демони.

Раса на атакуващРаса на защитникБонус за фракцията за атака
атакуващ
Фракционен рейтинг Бонус за защита на отечеството
за защитник
Демон Рицар 0 + +25
Елф 0 + +25
Демон -50 - +25
Дроу -25 - +25
Отстъпник 0 + 0Отговори на често задавани въпроси FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
advisor.png 29.6 kB 1 26-May-2010 14:09 Administrator
png
advisor_de.png 28.2 kB 1 26-May-2010 14:10 Administrator
png
advisor_dr.png 28.4 kB 1 26-May-2010 14:10 Administrator
png
advisor_h.png 28.9 kB 1 26-May-2010 14:10 Administrator
png
frac.png 108.3 kB 1 01-Oct-2012 17:09 Administrator
« This page (revision-59) was last changed on 27-Aug-2019 18:46 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3