Експедиционен корпус. Рицари / Елфи / Демони / Тъмни елфи


Ниво
Брой
проучватели
Време за подготовка
на проучвател, мин
Кристали
1 4 000 0 1 000 0 0 190
2 6 000 0 3 500 0 0 280
3 8 000 0 12 000 0 0 370
4 10 000 0 25 000 500 0 460
5 15 000 0 35 0001 500 0 550
6 30 000 0 50 0003 000 50 640
7 60 000 0 80 0006 000100 730

8

60 000

0

80 000

6 000

200

10

15

Служи за създаване на проучватели. За целта влезте в сградата, изберете колкото проучватели искате да подготвите и натиснете бутона Поръчай. Колкото е по-високо нивото на сградата, толкова повече проучватели чакат на опашка и толкова по-бързо се подготвят.

Проучвателите могат да се изпращат на мисия Проучване.

Когато поставите курсора върху сградата, в появилия се прозорец ще видите колко проучватели са поръчани да се подготвят, колко подготвени има и колко максимум можете да подготвите при съответното ниво на сградата.

Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Expeditor.png 5.1 kB 1 14-Oct-2010 18:56 Administrator
png
blue_crystal.png 3.2 kB 1 13-Dec-2013 15:44 Administrator
png
deexped.png 6.6 kB 1 14-Oct-2010 18:55 Administrator
png
drexped.png 10.1 kB 1 14-Oct-2010 18:56 Administrator
png
eexped.png 12.2 kB 1 14-Oct-2010 18:56 Administrator
png
exped.png 10.9 kB 1 14-Oct-2010 18:55 Administrator
jpg
explore_info.jpg 84.6 kB 1 03-Nov-2010 14:22 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 17-Nov-2010 14:34 Administrator
png
green_crystal.png 3.1 kB 1 13-Dec-2013 15:44 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 17-Nov-2010 14:34 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 17-Nov-2010 14:34 Administrator
png
red_crystal.png 2.4 kB 1 13-Dec-2013 15:44 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 17-Nov-2010 14:34 Administrator
png
violet_crystal.png 2.6 kB 1 13-Dec-2013 15:44 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 17-Nov-2010 14:34 Administrator
png
проучватели.png 124.4 kB 1 05-Apr-2012 18:41 Administrator
« This page (revision-15) was last changed on 13-Dec-2013 15:44 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3