Мисията __Шпионаж__ позволява да се види владението на противника.
Инициирането на мисия се извършва от менюто Карта на кралството, като се кликне върху чуждо владение.
[{Image src='sp.png' align='center' }]

__
За изпращането на мисия са необходими:__
* наличието на шпиони (тренират в сграда [Гилдия на шпионите|Spy_guild])
* достатъчен радиус на действие на шпионите съгласно [науката|ScienceDescription]
\\

__Прозорец на изпращане.__ Вие сами избирате броя на изпращаните Шпиони.
В падащото меню за избор на владение, откъдето да направите изпращането, можете да изберете което искате владение. \\

«Шпионажът» не е мисия в пълния смисъл на думата, тя не се отразява в списъка от мисии и за нея не важи ограничението за брой на мисиите. Действието се извършва мигновено.\\
\\
При шпионаж се провежда __бой __между Вашите __шпиони __ и __контрашпионите на __противника. \\
Ако в шпионираното владение няма контрашпиони, шпионите получават 4 ниво на достъп.\\
Ако 100 шпиони срещнат съпротива от 10 контрашпиони, средно загиват 3 шпиони и 1 контрашпионин. \\
\\
Към __момента на започване на боя__ се сравнява брой на Вашите шпиони и контрашпионите на противника, определя се, дали ще получите възможност да разгледате моментална снимка на владението на играча към настоящия момент, и ако да, какво __ниво на достъп__ ще имате (вижте таблицата по-долу).\\
4-то ниво на достъп – най- високо. За Вас е достъпна цялата информация за владението на играча.\\
3-то ниво на достъп – За Вас е недостъпна информацията за войските в убежището и войските на помагачите в съюзните слотове, Вие не можете да влезете вътре в сградите.\\
2-о ниво на достъп – За вас е недостъпна също информацията за войските в гарнизона и науката.\\
1-о ниво на достъп - Вие можете да видите само информацията за ресурсите в банката на владението и броя, и местоположението на парцелите с построени върху тях сгради.\\
[{Image src='spy2.png' align='center'}]


\\
__Вероятности за получаване на нива на достъп в зависимост от това в каква степен шпионите са повече от контрашпионите, в %:__
|| ||няма достъп ||1 ниво ||2 ниво ||3 ниво ||4 ниво 
|0% Шпиони спрямо контрашпиони (контрашпионите са много повече)|70 |30 | 0|0 |0
|50% Шпиони спрямо контрашпиони (шпионите са двойно по-малко)|50 |45 |5 |0 |0
|100% Шпиони спрямо контрашпиони (силите са равни)| 20|50 |25 |5 | 0
|200% Шпиони спрямо контрашпиони (шпионите са двойно повече)| 0| 10| 25| 60| 5
|400% Шпиони спрямо контрашпиони (шпионите са четворно повече)| 0| 0| 0| 50| 50
\\
Докладът от шпионажа може да бъде запазен в съобщенията.
\\