Лагер може да бъде атакуван с цел «Разрушаване на владение».
Освен това са достъпни «Грабеж» и «Пленяване на роби».

Успешната мисия «Разрушаване на владение» разрушава лагер.
При разрушаване на лагер оцелелите войски и герои започват мисията «Бягство» в най-близкия град.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
camp_hall.png 23.8 kB 1 13-Mar-2012 14:51 Administrator
« This page (revision-1) was last changed on 13-Mar-2012 14:50 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3