Всички заклинания, появили се в книгата на заклинанията от навици, имат __време за подготовка__ след като бъдат отправени.\\
\\
След отправяне на заклинание в книгата на заклинанията картинката на даденото заклинание престава да бъде активна и върху нея в отварящия се прозорец се вижда обратен таймер, отброяващ времето за подготовка на заклинанието.\\