Всички заклинания, появили се в книгата на заклинанията от навици, имат време за подготовка след като бъдат отправени.

След отправяне на заклинание в книгата на заклинанията картинката на даденото заклинание престава да бъде активна и върху нея в отварящия се прозорец се вижда обратен таймер, отброяващ времето за подготовка на заклинанието.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 14-Mar-2012 18:34 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3