За да изчистите кеша в Internet Explorer, направете следното.

 • Отворете меню "Сервиз" в горната част на браузъра и Изберете "Свойства на огледа".
 • Отворете команда "Общи"в горната част на диалоговия прозорец.
 • Под заглавието "Временни файлове от Интернет" натиснете бутон "Изтрий файловете".
 • Поставете флагче "Изтрий това съдържание".
 • Натиснете бутон "OK".

За да изчистите кеша в Mozilla Firefox, направете следното.
 • Отворете меню "Инструменти" в горната част на браузъра и Изберете "Настройки".
 • Изберете команда "Допълнителни", подкоманда "Мрежа".
 • Натиснете "Изчисти сега" до "Използвай до хх Мб върху диска за Кеш"
За да премахнете кукитата, влезте в меню "Инструменти", Изберете "Настройки" и в команда "Поверително" - "изчистите неотдавнашна история" или "изтрий кукита".

За да изчистите кеш в Google Chrome, направете следното.
 • Отворете меню "Настройки" в горната част на браузъра (изображение на гаечен ключ) и Изберете "Параметри".
 • Отворете команда "Разширение"в горната част на диалоговия прозорец.
 • Натиснете бутон "Изтрий данните за прегледаните страници" и в появилия се прозорец поставете отметка"Кеш".
 • Натиснете бутон " Изтрий данните за прегледаните страници ".

За да изчистите кеш в Safari, направете следното.
 • На лентата с инструменти на браузъра отворете меню "Safari".
 • Изберете "Empty Cache" (Изчисти кеш).
 • В диалоговия прозорец натиснете бутон "Empty" (Изчистите).

За да изчистите кеш в Opera, направете следното.
 • В левия горен ъгъл натиснете бутон Меню.
 • Изберете "Изтрий личните данни".
 • В диалоговия прозорец натиснете "Подробна Настройка", поставете отметка КЕШ и натиснете бутон "Изтрий".
За да изтриете кукита в същия диалогов прозорец поставете отметка"Изтрий всички cookies" и натиснете бутон "Изтрий".

Отговори на често задавани въпроси FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-6) was last changed on 14-Mar-2012 17:59 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3