Заселниците се изпращат до празните полета в кралството с мисия __Основаване на град __, за да основат нов град.\\
[{Image src='city2.png' width='..' height='..' align='center' style='..' class='..' }]

\\
__За да се изпрати мисията, трябва:__\\
* да има персонаж Заселник, подготвен в сграда [Колонизационен център|Buildings]
* да е достатъчно нивото на [науката|ScienceDescription] Колонизация
* да са отворени портите на града на изпращане
\\

От __скоростта на изпращане__ на мисията Колонизация зависи количеството стартови ресурси, които ще бъдат бонус при основаването на града. Колкото по-малка е скоростта, толкова повече са стартовите ресурси.\\
\\
Ако полето, до което се изпраща заселник, не е подходящо за основаване на град или там се намира някой обект, който не сте проучили (Външно владение или руина), Колонизаторът ще се върне с провалена мисия. Можете да  го изпратите повторно на друго поле. Точно затова преди заселване се препоръчва [да се проучи|Exploration] полето в кралството. \\
При избор на терен за заселване имайте предвид [бонусите според терена|Kingdom].\\

\\Новият  град може да  бъде наименуван при първото влизане в него или в Централната сграда.