Заселниците се изпращат до празните полета в кралството с мисия Основаване на град , за да основат нов град.


За да се изпрати мисията, трябва:

  • да има персонаж Заселник, подготвен в сграда Колонизационен център
  • да е достатъчно нивото на науката Колонизация
  • да са отворени портите на града на изпращане

От скоростта на изпращане на мисията Колонизация зависи количеството стартови ресурси, които ще бъдат бонус при основаването на града. Колкото по-малка е скоростта, толкова повече са стартовите ресурси.

Ако полето, до което се изпраща заселник, не е подходящо за основаване на град или там се намира някой обект, който не сте проучили (Външно владение или руина), Колонизаторът ще се върне с провалена мисия. Можете да го изпратите повторно на друго поле. Точно затова преди заселване се препоръчва да се проучи полето в кралството.
При избор на терен за заселване имайте предвид бонусите според терена.


Новият град може да бъде наименуван при първото влизане в него или в Централната сграда.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
city.png 180.4 kB 1 02-Apr-2012 18:21 Administrator
png
city2.png 70.9 kB 1 02-Apr-2012 18:25 Administrator
jpg
col.jpg 79.4 kB 1 10-Jun-2010 13:24 Administrator
« This page (revision-25) was last changed on 05-Apr-2012 14:02 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3