Заклинанието __с продължително __действие, отправено от нечий герой,  се отбелязва върху носителя __с пиктограмата на отправеното заклинание__, аналогично със заклинанието в книгата на заклинанията. \\
* Заклинанието, отправено към __ дадено владение__, се отбелязва във владението отляво във вертикална колонка от пиктограми симетрично на реда на построяването. \\
* Заклинанията, отправени към __герой __- в прозореца с куклата на героя, отляво, в една колонка до куклата на героя. \\
* Заклинанията, отправени към __играч __- в хоризонтален ред над гарнизона в долната част на екрана във всички владения \\
* Заклинанията, независимо към кого са отправени, но които __действат в боя __(влияят на боя) - в логото на боя като отделен ред под войските на съответния играч.\\
\\
__Моменталните __заклинания от книгата на заклинанията не създават пиктограми на отправени заклинания. \\
При шпионаж пиктограмите на заклинанията върху владението носител се показват на 1-во ниво на достъп.\\
Върху героя носител се показват при получаване на достъп до куклата на героя чрез шпионаж или от  пророците.\\
\\
Ако отправеното към __даден герой __заклинание действа върху __дадено владение__, тогава докато героят е на мисия, то няма да действа.