This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Калкулаторът на боя може да се отвори:

1. С бутона над гарнизона на собствения град
2. С бутона над гарнизона от прозореца на шпионажа или шпионския отчет

3. от прозореца на мисиите с бутона вдясно от атакуващата мисия.

За да получите възможност да изчислите резултатите от боя, можете да си купите 100, 1000 или 5000 калкулации на боевете. Колкото повече калкулации наведнъж си купувате, толкова по-малко струва всяка една от тях.


1. При извикване на Калкулатор от свое владение, играчът по подразбиране е в ролята на отбраняващ се и в Калкулатора се вписват:

 • войските от текущото му владение
 • съюзниците, които се намират във владението
 • Защитните съоръжения
 • % Отстъпленията на всички играчи.


2.При извикване на Калкулатора по време на шпиониране на чуждо владение при достатъчно ниво на шпионаж в него автоматично влизат в ролята на защитник :
 • Сумата гарнизон + убежище,
 • % Отстъплението на всички играчи,
 • съюзниците,
 • Защитните съоръжения в шпионираното владение.

Шпиониращият или запознаващият се с доклада играч влиза в ролята на атакуващ.
За него се вписват:
 • своят гарнизон + убежището във владението, откъдето играчът шпионира.

Играчът може да променя каквито иска данни. Ако той избере от падащото меню друго свое владение, тогава неговите войски ще се променят в присъстващи в това владение.


3.При извикване на Калкулатора от прозореца на мисиите, се изписват войските на атакуващия и неговите съюзници, и войските на бранещия се играч:
 • гарнизон + убежище,
 • Защитните съоръжения,
 • намиращите се във владението или пристигащи към момента на боя в атакуваното владение съюзнически войски на защитника,
 • % Отстъпленията на всички играчи.

Цветът на играча и на неговите съюзници е зелен, а на противника и на неговите съюзници - червен.


Допълнително се изчисляват:
 • загубите на всички играчи в юнити;
 • Сумарната стойност на загубите (в злато по среднопазарен курс) на всеки играч на атакуващия и всеки играч на бранителя;
 • колко и какви видове ресурси заграбва атакуващият (ако е победил);
 • колко струват заграбените ресурси в златен еквивалент;
 • печалбата в злато за атакуващия (заграбено – (минус) загуби). Ако резултатът е положителен, значението е със знак «+», ако е отрицателен, то е със знак «-».

Боят се изчислява като средно изражение въз основа на 30 симулации и реалният резултат от него може да е различен.

Изчислението на боя може да бъде запазено и изпратено на друг играч.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
above_gar.jpg 109.8 kB 1 08-Nov-2010 15:25 Administrator
png
above_gar.png 261.3 kB 1 28-Mar-2012 18:24 Administrator
png
ataka.png 121.4 kB 1 01-Oct-2012 17:31 Administrator
jpg
calc.jpg 267.4 kB 1 08-Nov-2010 15:45 Administrator
png
calcul.png 324.4 kB 1 28-Mar-2012 18:24 Administrator
« This particular version was published on 28-Mar-2012 18:28 by Administrator.
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3