Черни перли (ЧП) - специален ресурс, който може да се използва за купуване на игрови удобства и подобрения (използване на Древна магия).

Как можете да се сдобиете с Черни перли :
- като превземете Солено езеро или Граал. ЧП се добиват в Централните сгради на тези владения.
- Черни перли могат да се откраднат от чудовищата, които живеят в Руините.
- Те могат да се купят срещу златен ресурс в аукционната къща, която се намира на Пазара.

ЧП не могат да се откраднат от друг играч, те са прикачени към акаунта му на сървъра и не са свързани с конкретни владения.

Можете да подарите на друг играч ЧП, ако от менюто изберете услугата "Да подаря ЧП".


С черни перли можете да купите:


Какво Ви дава Премиум:

* Автоматично изпращане на изследователи . Как да зададете автопроучване
* Бърз преглед на изследваните полета чрез общата карта
* Населението не напуска сградата при продължително отсъствие на управителя
* Населението не вдига бунт при продължително отсъствие на управителя
* Броячът не изчезва при продължително отсъствие на управителя
* Реда в изучаването на науките. Как да зададете реда за изучаване
* Реда при построяването и ремонтирането на сградите. Как да зададете строителния ред
* Повече пощенски смайли
* 100 съобщения в архива
* 100 играчи в контакт-листата

Глобалните услуги действат в рамките на всички Ваши владения или се отразяват върху целия Ви акаунт. Какво Ви дават Глобалните услуги:

 • Калкулации за калкулатора на боя 100/1000/5000
 • Проучването в лабораториите на алхимиците от всички владения (Древна магия +25%)
 • Продължителност на мисиите на проучвателите (-50%)
 • Продължителност на мисиите на търговците (-50%)
 • Продължителност на мисиите с героя (-10%)
 • Шансът да се намери магическият предмет в руините (+100%)
 • Опит, който героят придобива в битка (+50%)
 • Надницата за всички войски (-67%)
 • Придобивате колиби на дървари във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате каменоломни във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате рудници във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате Мелници във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате магазини във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате Находища във всички владения (Древна магия +25%)
 • Моментално получавате 300 милост от боговете (но не повече от веднъж на 2 дни)
 • Моментално получавате прошка за измяна
 • Излез в отпуска.

Локалните услуги се избират за съответните владения. Какво Ви позволяват Локалните услуги:

 • Да затворите портата за 30 минути
 • Да увеличите броя на живеещите във всяко жилище (+10 или +25 на час)
 • Да приключите веднага с всички строителни работи/ремонти на сградите (невъзможно под обсада)
 • Да защитите максимално Гарнизона (слотовете на Подкреплението не касаят Гарнизона)
 • Шанс да повреди всяка сграда във владението (Пример 1: във владението услугата е включена -75%, играчът използва свитък за укрепване от ниво 5 -60%. Атакуващият взе наградата "Шанс да повреди сгради + 100%" и постави артефакта + 60% . Крайният шанс за повреждение е -75-60 + 100 + 60 = + 25%. Пример 2: услугата във владение е -200%, атакуващият е сложил артефакта + 60%. Общият шанс е -200 + 60 = -140, но , тъй като максималната стойност (ограничение) е -90% , тогава крайният шанс -90%. Това означава, че има 90% шанс сградата да НЕ бъде повредена.)
 • Да приключите веднага подготовка на заселник (невъзможно под обсада)
 • Да приключите веднага подготовка на Контрашпиони (невъзможно под обсада)
 • Да приключите веднага подготовка на огледала (невъзможно под обсада)
 • Да промените архитектурата на Двореца на управителите
 • Да подредите сградите във владенията


Освен това, можете да подарите на друг играч анимиран подарък. Добър или лош – какъвто си изберете. Кликнете върху някой негов град в кралството и от менюто изберете "Подаряване на подарък ".


Как да купите Премиум: Кликнете върху иконата със сандъчето в долния ляв панел. В командното меню на "Премиум" изберете "Поръчай". Премиум действа 7 дни. Действието му може да се удължи по всяко време.Как да купите Глобални услуги: Кликнете върху иконата със сандъчето в долната лява лента. В командното меню на "Глобални услуги" изберете услугата, която искате да получите и натиснете “Поръчай”. Някои услуги действат само за периода, посочен в прозореца. Действието на услугата може да се удължи по всяко време
Някои от изброените по-горе услуги могат да се купят и направо в диалоговия прозорец на съответната сграда. Например, услугата “Придобиване на Мелници във всички владения” – в прозореца на сградата Мелница.


Как да купите Локални услуги:. Кликнете върху иконата със сандъчето в долната лява лента. В командното меню "Локални услуги" изберете владенията, за които искате да получите услугата и изберете съответната услуга с бутона “Поръчай”. Някои Локални услуги действат само за периода, посочен в прозореца. Във всеки един момент действието им може да се удължи.
Някои услуги могат да имат няколко стойности, които са избрани в съответното поле. Не можете да подновите услугата за по-ниска стойност, ако в момента е активна по-висока.
Ако поръчате услуга с по-висока стойност, когато е активна по-ниска стойност, тогава текущата услуга ще бъде безвъзвратно отменена.

Някои от изброените по-горе услуги могат да се купят и направо в диалоговия прозорец на съответната сграда. Например, услугата "Затвори портата за 30 минути" - в прозореца за затваряне на портата.Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
bl_pearl.jpg 28.4 kB 1 09-Jun-2010 16:12 Administrator
png
black.png 5.8 kB 1 10-Jun-2010 17:22 Administrator
png
flower.png 9.9 kB 1 10-Jun-2010 17:21 Administrator
png
giliotina_1.png 5.2 kB 1 10-Jun-2010 17:22 Administrator
jpg
glob1.jpg 79.2 kB 1 23-Aug-2010 17:31 Administrator
png
magic.png 171.4 kB 1 13-Nov-2014 17:28 Administrator
png
medal.png 8.6 kB 1 10-Jun-2010 17:21 Administrator
gif
money2.gif 7.6 kB 1 10-Jun-2010 17:23 Administrator
png
money_1.png 9.0 kB 1 10-Jun-2010 17:30 Administrator
png
pivo14.png 7.9 kB 1 10-Jun-2010 17:23 Administrator
png
pride_4.png 6.9 kB 1 10-Jun-2010 17:23 Administrator
jpg
temp.jpg 57.8 kB 1 25-May-2010 21:13 Administrator
jpg
temp5.jpg 97.1 kB 1 09-Jul-2010 19:57 Administrator
png
young_knight_light.png 8.7 kB 1 10-Jun-2010 17:24 Administrator
« This page (revision-82) was last changed on 02-Mar-2021 12:13 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3