Казарми са Подземните владения. Първоначално те са скрити и могат да бъдат открити от проучвателите.
Казарма е неутрален, раса на сградите е рицари. След превземането на владение, расата на сградите вътре Казармите се променя в расата на новия собственик.
Времето на живота на владението е 14-18 дни.

За превземането на владението Казарма трябва да изучите науката "Подземни владения".Казарми може да превзема, граби, улавя роби и унищожава сгради. В Казарма има 43 клетки, от които от 8 до 18 клетки ще бъдат изградени с военни сгради от ниво 7, които не могат да бъдат повредени или унищожени.
В останалите клетки сградите могат да бъдат изградени същите като в Рудник, с изключение на военни сгради, склад на клана и резерват на клана.Има 8 видове Казарми. Вид на Казарми определя се чрез специализация в един от видовете юнити, например наемници.
На картата на Подземието това може да се види по иконата на юнита на иконката на владението.В гарнизона на Казарма има армия, съставът на която зависи от вида на военните сгради в това владение.
Армията в защитата на Казарма е от неутрална раса, не се прилага за чудовища.
Първоначално за неутралната раса във владение е активна опцията „Войските във владението не консумират надницата“, която изчезва след първото превземане на владението.

Вътре в владението в подсказката на Централната сграда са описани параметрите на владението, които засягат един конкретен тип юнити.
Първите 3 параметъра работят вътре в това владение, а следващите 3 работят във всички владения, включително текущото (като Древна магия), намалявайки основните параметри за обучение на юнит (разходи за ресурси, време за обучение, население). Параметрите от няколко Казарми се сумират.
Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
11.png 96.3 kB 1 31-Mar-2020 12:30 Administrator
png
22.png 1,769.6 kB 1 31-Mar-2020 12:30 Administrator
png
33.png 904.8 kB 1 31-Mar-2020 12:30 Administrator
png
undrsch.png 213.0 kB 1 31-Mar-2020 12:31 Administrator
png
Знімок екрана о 12.08.32.png 96.3 kB 1 31-Mar-2020 12:19 Administrator
« This page (revision-4) was last changed on 14-May-2020 11:21 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3