\\
Когато рейтингът Ви стигне 10 000 000 точки, ще получите достъп до командите в менюто Пазар  - __Аукцион__.\\
\\
В командите на менюто Аукцион виждате лотовете и съдържанието на ЧП в тях, стойността на лота в злато, колко време остава до края на тръжната сесия  и кой вече е предложил цена за лотовете. \\
Списъкът със лотовете може да бъде сортиран чрез щракване върху заглавията на съответните колони.\\

__Как да купувате на аукцион:__\\
За да закупите лот, трябва да го изберете, като щракнете с мишката. В долната част на списъка с лотовете се появява информация за избрания лот: текущата оферта, размерът на лота, времето до края на офертата за този лот и максималната оферта за играча в момента. \\
[{Image src='AUCTION1.png' align='center' }]

Максималният размер на оферта за даден играч е общото количество злато на играча във всичките му владения, умножено по 4, но не повече от 99 999 999 злато (максималния възможен размер на оферта в играта). Ако даден играч има достатъчно злато, за да участва в търга, тогава натискането на бутона "Оферта" се прави оферта, но златото за лота няма да бъде взето.\\
Ако наддавате, цената нараства при минимум 5000 единици злато. Но и другите могат да наддадат след вас, при това Вие ще получите известие в съобщение в играта. \\
Ако цената на лота се смени и до края на сесията има по-малко от час, тогава сесията се удължава с още един час.\\
\\
Когато сесията по този лот изтече, външният вид на командното Ви меню Аукцион ще се промени – ще видите обратен таймер и списък с градовете, от които можете да платите за спечеления лот. Имате 48 часа да съберете необходимата сума и да платите. Внимавайте: цялата сума злато за аукциона трябва да е събрана само в един от градовете на играча \\
[{Image src='auk.png' align='center' }]

\\
Ако не платите, достъпът до Аукциона остава затворен за Вас за 7 дни. Ако в следващите 30 дни извършите повторно нарушение, ще останете без достъп за още 30 дни. След това отново ще можете да участвате в аукциони.\\
\\

\\
ЗАБЕЛЕЖКА: Играчите не могат да продават ЧП! Веднага след като някой лот бъде купен, се появява лот със случаен брой ЧП.\\
\\
Към сградата [Пазар|Market]