Когато рейтингът Ви стигне 10 000 000 точки, ще получите достъп до командите в менюто Пазар - Аукцион.

В командите на менюто Аукцион виждате лотовете и съдържанието на ЧП в тях, стойността на лота в злато, колко време остава до края на тръжната сесия и кой вече е предложил цена за лотовете.
Списъкът със лотовете може да бъде сортиран чрез щракване върху заглавията на съответните колони.

Как да купувате на аукцион:
За да закупите лот, трябва да го изберете, като щракнете с мишката. В долната част на списъка с лотовете се появява информация за избрания лот: текущата оферта, размерът на лота, времето до края на офертата за този лот и максималната оферта за играча в момента.

Максималният размер на оферта за даден играч е общото количество злато на играча във всичките му владения, умножено по 4, но не повече от 99 999 999 злато (максималния възможен размер на оферта в играта). Ако даден играч има достатъчно злато, за да участва в търга, тогава натискането на бутона "Оферта" се прави оферта, но златото за лота няма да бъде взето.
Ако наддавате, цената нараства при минимум 5000 единици злато. Но и другите могат да наддадат след вас, при това Вие ще получите известие в съобщение в играта.
Ако цената на лота се смени и до края на сесията има по-малко от час, тогава сесията се удължава с още един час.

Когато сесията по този лот изтече, външният вид на командното Ви меню Аукцион ще се промени – ще видите обратен таймер и списък с градовете, от които можете да платите за спечеления лот. Имате 48 часа да съберете необходимата сума и да платите. Внимавайте: цялата сума злато за аукциона трябва да е събрана само в един от градовете на играча


Ако не платите, достъпът до Аукциона остава затворен за Вас за 7 дни. Ако в следващите 30 дни извършите повторно нарушение, ще останете без достъп за още 30 дни. След това отново ще можете да участвате в аукциони.


ЗАБЕЛЕЖКА: Играчите не могат да продават ЧП! Веднага след като някой лот бъде купен, се появява лот със случаен брой ЧП.

Към сградата Пазар

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
AUCTION1.png 58.9 kB 1 29-Jul-2019 15:05 Administrator
jpg
auk.jpg 79.9 kB 1 10-Dec-2010 17:27 Administrator
png
auk.png 99.2 kB 1 27-Mar-2012 15:49 Administrator
« This page (revision-15) was last changed on 25-Jul-2019 15:28 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3