Всяко Външно владение може да бъде превзето отново. Превземането ще се реализира само, ако във владението няма защитни сгради: Кули, Магически Кули и Укрепления.
Градовете е невъзможно да се превземат.
Ако превземането е в резултат на Съвместна атака, тогава владението се полага на инициатора на атаката.Затваряне на тунел
ПРИМЕР:
Играч 1, притежател на рудници, е предприел затваряне на тунел.
Ако Играч 2 превземе рудниците в процеса на затваряне на тунела, при него тунелът ще продължи да се затваря.


ПРИМЕР2:
Играч 1, притежател на рудници, е предприел затваряне на тунел.
Играч 2 е започнал атака с цел превземане.
Играч 1, който усеща, че ще бъде победен, се отказва от рудниците. Тогава затварянето на тунела спира.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-7) was last changed on 13-Mar-2012 14:15 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3