Могат да се изпращат следните бойни мисии:\\
* [Грабеж|Attack_Resourses]
* [Отвличане на_роби|Attack_People]
* [Разрушаване на_сгради|Attack_Destroy]
* [Превземане на_владения|Attack_Capture]
* [Освобождаване на герой|RelMis]
* [Разрушаване на Лагер|DestrMis]
* [Разрушаване на Град (само в сървър от тип "Войната на фракциите")|Serv]
\\


Бойни мисии от кралството се изпращат, като кликнете върху дадено владение от кралството. \\
[{Image src='attack.png' align='center' }]\\
След изпращането на мисията нейното предвижване може да се види от бутона на Мисията. За да видите състава на армията, посочете с мишката типа мисия (например, думата «Грабеж»)\\
[{Image src='mis.png' align='center' }]\\ 
Ако ви атакуват, бутонът на мисията ще стане червен (при затворена порта това е невъзможно). \\
 \\
 __Отзоваване на мисия__\\
Бойните мисии могат да се отзоват, докато не са стигнали прекалено близо до целта. \\
За да ги отзовете, отворете реда на мисията, като кликнете върху него. И в отворилия се прозорец кликнете върху кръстчето вдясно от войските. \\
Възможността да отзовете мисията минута преди тя да стигне до целта се блокира.\\
[{Image src='re.png' align='center' }]
\\
__Лимит на атаките__\\
През едно денонощие срещу едно владение могат да се предприемат не повече от 2 атаки. \\
Съвместната атака на войски от различни градове на един играч се смята за 1 атака.\\
\\
__Почивка на войските__\\
След като войските са се преместили от едно владение в друго или са се върнали от мисия, те се нуждаят от една минута почивка. \\
През това време те не могат да се местят на нова мисия или в убежище. Но това не им пречи да влизат в бой.\\
\\
__Прозорец „изпращане на войски”:__\\
__Награда за отряда__\\
Колкото по-малка скорост за преместване е избрана, толкова по-евтина е мисията.\\
При изпращането на мисия възнаграждението за отряда е равно на надницата му по съответния коефициент, зависещ от скоростта на предвижване на мисията натам и обратно.\\
Награда за отряда = надницата на 1 юнит * брой юнити * продължителност на похода * коефициент от забавяне\\
\\
Минимална __продължителност __на мисията - 15 минути в едната посока.\\
\\
\\
__Мисии, стигащи за 1 секунда__\\
ВЪПРОС: как се различават мисии, които стигат за една секунда?\\
ОТГОВОР: според времето на изпращането им(формирането на мисията).\\
ВЪПРОС: а ако е имало отзоваване на мисията?\\
ОТГОВОР: също според времето на изпращане (формиране на мисията).\\
\\
ВЪПРОС: Какво ще се случи по-рано: възкресяване на войските във Възкресителницата или бой, ако събитията трябва да се случат в един и същ момент?\\
ОТГОВОР: Първо ще има бой, а след това възкресяване на войските във Възкресителницата\\
\\
__Атака срещу нецелево владение.__\\
\\
ВЪПРОС: Ако играчът атакува едно владение, но то изчезва и на неговото място възниква друго - дали атаката ще се извърши?\\
ОТГОВОР: Да. Също така, ако играчът атакува владението, което сменя притежателя си, - атаката ще се извърши, независимо от званието на защитника. Затова се препоръчва да шпионирате атакуваното владение преди пристигането на войските.\\
\\
Виж също [БОЙ|Combat].