Мисия __Помагачи__. Позволява да се прехвърлят войски в град на съюзника или на член на клана. \\
Инициирането на мисията се извършва от менюто „карта на кралството”, като се кликне върху съюзническото или клановото владение.\\
[{Image src='assist.png' align='center' }]


\\
__Скорост на мисията__. Скоростта на мисията Помагачи е двойно по-голяма отколкото на атакуващите в мисията.\\
\\

__Възнаграждение__. Войските си вземат злато за през цялото време на мисията, затова, докато се намират в чуждо владение, не променят потреблението на злато в него. \\
Колкото по-малка скорост на предвижване изберете, толкова по-евтина ще бъде мисията.\\
При изпращането на мисията  Вие избирате също така __за колко време да оставите__ при играча войските от Помагачи. Колкото по-голям е периодът, за който искате да оставите войските, толкова повече злато ще ви трябва, за да изпратите мисията. \\
\\
__Отзоваване__. Инициаторът на мисията или този, към когото идва Мисия "Помагачи", могат да я отзоват във всеки един момент (дори минута преди пристигането й), и докато войските са на път, и докато стоят в слотовете на помагачите. Ако портата/тунелът във владението, в което стоят помагачи, е затворен/а, вие не можете да отзовете мисията.\\
\\
__Почивка__. След прехвърлянето им в пункта, за който са изпратени, войските не почиват. \\
\\
\\
ВЪПРОС:\\
Ситуация, при която има трима играчи А, Б и В. Играч Б сключва съюз с играчи А и В. Играч А напада  ВВ на играч В с цел превземане. Играч Б изпраща помагачи на  играч В, но времето не му стига и помагачите пристигат, когато ВВ вече принадлежи на играч А. Тъй като Б е в съюз и с А, и с В, ще преминат ли помагачите на играч Б към новия владетел на ВВ?\\
ОТГОВОР:\\
Да.\\
\\