__Артефакти работят__, когато са облечени върху куклата на героя.   Освен:\\
1. Артефакти не работят при [слисания герой|UPSET].\\
2. Артефакти не работят при героя в Убежището.\\
3. Ако героят напуска владението, артефактите, които действат върху владението, не работят. Изключение правят ефектите, даващи увеличение на науката.\\Артефактите действат върху специални юнити и сгради само в това владение, в което се намира герой с тези артефакти.\\
\\
__Как се получават артефакти:__\\
1.Артефактите се появяват в руините в момента, когато руините биват разграбвани. \\ 
Шансът в руината да се появи артефакт зависи от нивото на руината.\\
В една руина се появява максимум 1 артефакт.\\
При атака от няколко играчи  шансът е един за всички герои, и когато се падне, той отива при случаен герой. Артефактът може да бъде заграбен от играч в руината, само ако в мисията има герой от каквото и да било ниво.\\
2.Артефакти могат да се купят от [търговец|Artefact_store].\\
3.Артефактът  може да бъде получен като награда за победа в [турнира|Tournament] и  като награда от някои куестове.\\
\\
__Комплекти__\\
 Артефактите се събират в комплекти. В няколко комплекта не може да има един и същ артефакт. Всеки един комплект има своето ниво, и се състои от определени артефакти от същото ниво. Комплектът, облечен върху един герой, има допълнителни ефекти. \\
 Списъкът на артефакти се намира долу.\\ 
 [{arnaud.Flash src='http://mlgame.bg/flex/heropedia-1.0.swf' width='800' height='700' controls='false' parameters='isHeropedia=true&viewType=ARTIFACTS&layoutDirection=ltr'}]

\\