Артефакти работят, когато са облечени върху куклата на героя. Освен:
1. Артефакти не работят при слисания герой.
2. Артефакти не работят при героя в Убежището.
3. Ако героят напуска владението, артефактите, които действат върху владението, не работят. Изключение правят ефектите, даващи увеличение на науката.
Артефактите действат върху специални юнити и сгради само в това владение, в което се намира герой с тези артефакти.

Как се получават артефакти:
1.Артефактите се появяват в руините в момента, когато руините биват разграбвани.
Шансът в руината да се появи артефакт зависи от нивото на руината.
В една руина се появява максимум 1 артефакт.
При атака от няколко играчи шансът е един за всички герои, и когато се падне, той отива при случаен герой. Артефактът може да бъде заграбен от играч в руината, само ако в мисията има герой от каквото и да било ниво.
2.Артефакти могат да се купят от търговец.
3.Артефактът може да бъде получен като награда за победа в турнира и като награда от някои куестове.

Комплекти
Артефактите се събират в комплекти. В няколко комплекта не може да има един и същ артефакт. Всеки един комплект има своето ниво, и се състои от определени артефакти от същото ниво. Комплектът, облечен върху един герой, има допълнителни ефекти.
Списъкът на артефакти се намира долу.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-9) was last changed on 10-Mar-2016 12:13 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3