Сградата Съкровищница има табове Съкровищница, Търговец , Търговец на комплекти и Рунмайстор


Ниво
Вместимост,
предмети
Кристалите
1010000010
23000040000400006000020
340000020000020000030000030
445000025000025000035000040
550000030000030000040000050
67000004000004000005000030090
71000000500000500000100000500150

8

2 000 000

1 000 000

1 000 000

200 000

1 000

300


Съкровищница#

Строи се само в Столицата. Там се съхраняват предметите на героя - артефакти, свитъци, бутилки.
С нарастването на нивото на Съкровищницата нараства вместимостта на предметите.
При достигане на ниво 8 капацитетът на Съкровищницата може да бъде увеличен по страници само с помощта на бутона „Увеличете капацитета“ за 100/200/300/400/500 и т.н. ЧП за всяка нова страница.

Страница
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
101000
111100
121200
131300
141400
151500
161600
171700
181800
191900
202000


Услугата «Увеличете капацитета», която беше придобита преди, активира се автоматически при повторно строителство на Съкровищницата на 8 ниво (т.е. не няма нужда от повторно придобиване).
Когато сградата се премахва и възстановява, има достъп до всички магически предмети.
При преместване на столицата в новия град магическите предмети стават достъпни, ако бъде построена Съкровищница.
При преместване на столицата кредит се запазва.

При влизане в сградата «Съкровищница» е отворен табът «Съкровищница», където има слотове за предметите, и е достъпен табът «Търговец» .

Търговец#

В търговеца са отбелязани 30 слота за предмети.
При търговеца всеки ден на случаен принцип се генерират по 5-20 магически предмета, които играчът може да купува.
Отдолу се намира бутонът за моментално преобразуване на списъка срещу 50 ЧП .

Покупка на артефакти:
С кликване върху артефакта в слота на търговеца или при преместване на артефакта в достъпен за него слот върху куклата или в раницата.
Ако артефактът е купен чрез кликване върху него, той се прехвърля или в чантата на героя, или, ако това е невъзможно - в Съкровищницата.

Отгоре се изписва кредитът на играча в ЧП. При продаването на артефакт или свитък на търговеца в кредита влизат 100% от цената му. Играчът може да плати за сметка на кредита не повече от 50% от стойността на артефакта или свитъка.
Търговецът с артефакти работи под обсада.
При купуването на артефакт отначало цената се изплаща от кредита, а после – с ЧП от банката.

Продажбата на даден артефакт се извършва:
- в Съкровищницата, като се кликне върху артефакта.
- или като преместваме артефакта от куклата или чантата на героя в който и да е, включително в зает, слот на търговеца.

При потвърждаване артефактът изчезва от играча и се появява у търговеца в свободен слот за продажба по обичайна цена.
При търговеца към кредита на играча се прибавя продажната цена на артефакта.

Търговец на комплекти#

В този таб можем да си купим от търговеца всякакъв комплект артефакти с намаление от 30%.


Рунмайстор#

В този таб можем да правим магически ритуали с Руни.


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
artefacts.png 9.4 kB 1 07-Mar-2012 17:44 Administrator
png
blue_crystal.png 3.2 kB 1 13-Dec-2013 15:25 Administrator
png
deartefacts.png 7.1 kB 1 07-Mar-2012 17:54 Administrator
png
drartefacts.png 9.5 kB 1 07-Mar-2012 17:55 Administrator
png
eartefacts.png 9.3 kB 1 07-Mar-2012 17:53 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 07-Mar-2012 17:57 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 07-Mar-2012 17:59 Administrator
png
pearl.png 1.5 kB 1 07-Mar-2012 17:59 Administrator
png
sokr.png 33.0 kB 1 05-Mar-2019 16:56 Administrator
png
sokraplus.png 62.8 kB 1 14-Oct-2015 12:22 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 07-Mar-2012 17:58 Administrator
png
violet_crystal.png 2.6 kB 1 13-Dec-2013 15:25 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 07-Mar-2012 17:58 Administrator
« This page (revision-21) was last changed on 27-Aug-2019 18:21 by Administrator
G’day (anonymous guest)



JSPWiki v2.8.3