Преди да изпратите Бойни мисии срещу Столицата на противника, проверете дали около града му няма знак "Защита на Древните" - малък щит вдясно от града.
Този щит означава, че играчът в този град разполага с помагачи от Древни, много голяма армия от Чудовища, призвана да защитава новите участници в играта. Такива градове е по-добре да не се нападат.


Всеки играч може да получи Защита от Древните за известно време като бонус по куестовете.
За да изпълните първия куест с награда Защита от Древните, трябва да отворите градската порта. Имайте предвид, че след получаването на бонуса войските на Древните ще се нуждаят от 3 часа време, за да стигнат до Вашия град.

Вашите Древни се намират в слотовете ви за помагачи в продължение на 60 дни.
Ако някой играч не е влизал в играта повече от 8 дни, Древните напускат по-рано.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
ancients.jpg 142.5 kB 1 17-Jul-2010 09:18 Administrator
png
ancients.png 253.2 kB 1 28-Mar-2012 15:26 Administrator
« This page (revision-9) was last changed on 27-Aug-2019 18:42 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3