Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
stonehenge.png 474.0 kB 1 03-Feb-2015 16:22 Administrator

This page (revision-4) was last changed on 11-Feb-2015 18:52 by Administrator

This page was created on 03-Feb-2015 16:22 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 7 changed one line
В гарнизона във владението се намира армията на чудовища възглавявана от герой-чудовище. В момента на появяването на нов Стоунхендж една от девет възможни руни се генерира в чантата на героя му по случаен начин. При успешна атака срещу Стоунхендж инициаторът на мисията взема руната, ако вече е изучил науката [Алхимия2|Alchemy] и в чантата на неговия герой има дори един свободен слот. Продължителност на живота на Стоунхендж е __72 часа__ или докато той не е разрушен.\\
В гарнизона във владението се намира армията на чудовища възглавявана от герой-чудовище. В момента на появяването на нов Стоунхендж една от девет възможни руни се генерира в чантата на героя му по случаен начин. При успешна атака срещу Стоунхендж инициаторът на мисията взема руната, ако вече е изучил науката [Алхимия|Alchemy] от второто ниво и в чантата на неговия герой има дори един свободен слот. Продължителност на живота на Стоунхендж е __72 часа__ или докато той не е разрушен.\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
4 11-Feb-2015 18:52 1.132 kB Administrator to previous
3 03-Feb-2015 16:48 1.117 kB Administrator to previous | to last
2 03-Feb-2015 16:29 1.107 kB Administrator to previous | to last
1 03-Feb-2015 16:22 1.097 kB Administrator to last
« This page (revision-4) was last changed on 11-Feb-2015 18:52 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3