Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
baraban 3.jpg 60.6 kB 2 27-Aug-2010 16:37 Administrator
png
baraban 3.png 125.9 kB 1 26-Mar-2012 19:29 Administrator
jpg
bl_pearl.jpg 28.4 kB 1 25-Jun-2010 16:42 Administrator
jpg
desert.jpg 32.0 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
jpg
forest.jpg 41.7 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
jpg
mount.jpg 37.7 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
png
pearl.png 2.6 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
jpg
q1.jpg 59.6 kB 1 23-Aug-2010 17:41 Administrator
jpg
spec.jpg 113.2 kB 3 13-May-2011 16:12 Administrator
png
spec.png 223.7 kB 1 26-Mar-2012 19:28 Administrator
png
spec2.png 115.8 kB 1 26-Mar-2012 19:28 Administrator
jpg
steppe.jpg 36.0 kB 1 29-Oct-2010 16:22 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 12-May-2010 16:14 Administrator
jpg
барабан 2.jpg 58.6 kB 2 17-Aug-2010 12:33 Administrator
jpg
барабан.jpg 60.9 kB 1 09-Jun-2010 15:14 Administrator
png
барабан.png 127.9 kB 1 27-Mar-2012 14:20 Administrator

This page (revision-57) was last changed on 16-May-2013 11:17 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2010 14:45 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 63 removed 2 lines
Ако във владение попадат повече от 99.999.999 единици ресурс от един вид, излишните ресурси моментално изгарят без предупреждение.\\
Разхищаване на ресурси може да бъде намалено със 100%.\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
57 16-May-2013 11:17 4.121 kB Administrator to previous
56 16-May-2013 10:41 4.313 kB Administrator to previous | to last
55 27-Mar-2012 14:19 4.123 kB Administrator to previous | to last
54 26-Mar-2012 19:28 4.123 kB Administrator to previous | to last
53 07-Mar-2012 15:24 4.127 kB Administrator to previous | to last
52 18-May-2011 13:49 3.792 kB Administrator to previous | to last
51 18-May-2011 11:13 3.791 kB Administrator to previous | to last Шахты ==> Mine
50 18-May-2011 11:11 3.793 kB Administrator to previous | to last Копь ==> Pit
49 18-May-2011 11:04 3.794 kB Administrator to previous | to last Наукa ==> ScienceDescription
48 17-May-2011 18:35 3.781 kB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
47 17-May-2011 18:16 3.778 kB Administrator to previous | to last
46 17-May-2011 18:09 3.792 kB Administrator to previous | to last Чёрный жемчуг ==> BlackPearl
45 17-May-2011 12:27 3.781 kB Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
44 17-May-2011 11:59 3.781 kB Administrator to previous | to last Расы ==> Race
43 12-Apr-2011 12:14 3.781 kB Administrator to previous | to last
42 29-Oct-2010 16:56 3.782 kB Administrator to previous | to last
41 29-Oct-2010 16:53 3.783 kB Administrator to previous | to last
« This page (revision-57) was last changed on 16-May-2013 11:17 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3