Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
demon.png 20.4 kB 1 09-Jun-2010 13:53 Administrator
png
drow.png 20.6 kB 1 09-Jun-2010 13:53 Administrator
png
elf.png 21.5 kB 1 09-Jun-2010 13:53 Administrator
png
human.png 17.0 kB 1 09-Jun-2010 13:53 Administrator

This page (revision-25) was last changed on 05-Apr-2012 13:59 by Administrator

This page was created on 09-Jun-2010 11:56 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 5 changed one line
[{Image src='drow.png' align='left'}] __Тъмни елфи __. Някога в далечни времена част от елфите били прокудени в подземията на Прокълнатите гори. Те се нагаждали към мрака, променяли се и са наемали на работа обитатели на подземията. Така постепенно се изградила новата раса. Тъмните елфи са добри в [добиването на дървен материал|Samwill] и [Желязо|Mine_iron]. От всички бойни [Магьосници|UnitParametrs] техните са най- изкусни и при атакуване на чужди владения отлично противодействат срещу кулите на противника. Освен това и се [подготвят|Mage_build] много по-бързо. В [приятелски отношения|Fraction] с Демоните.\\
[{Image src='drow.png' align='left'}] __Тъмни елфи __. Някога в далечни времена част от елфите били прокудени в подземията на Прокълнатите гори. Те се нагаждали към мрака, променяли се и са наемали на работа обитатели на подземията. Така постепенно се изградила новата раса. Тъмните елфи са добри в [добиването на Дърво|Samwill] и [Желязо|Mine_iron]. От всички бойни [Магьосници|UnitParametrs] техните са най- изкусни и при атакуване на чужди владения отлично противодействат срещу кулите на противника. Освен това и се [подготвят|Mage_build] много по-бързо. В [приятелски отношения|Fraction] с Демоните.\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 05-Apr-2012 13:59 2.124 kB Administrator to previous
24 07-Mar-2012 14:34 2.134 kB Administrator to previous | to last
23 18-May-2011 12:37 2.161 kB Administrator to previous | to last Фракции ==> Fraction
22 17-May-2011 11:59 2.157 kB Administrator to previous | to last Расы ==> Race
21 07-Feb-2011 12:10 2.157 kB Administrator to previous | to last
« This page (revision-25) was last changed on 05-Apr-2012 13:59 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3