Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
gif
2pay.gif 4.1 kB 1 17-Nov-2010 18:01 Administrator
jpg
WhoIsWho2.jpg 197.6 kB 1 19-Mar-2012 18:30 Administrator
jpg
fin.jpg 130.5 kB 2 17-Nov-2010 18:30 Administrator
png
mistake.png 150.8 kB 1 01-Nov-2012 15:14 Administrator
png
mistakes.png 150.8 kB 1 01-Nov-2012 15:13 Administrator
png
moethods.png 169.3 kB 1 14-Jul-2015 19:11 Administrator
jpg
operators.jpg 164.1 kB 1 10-Feb-2011 16:11 Administrator
gif
other.gif 6.3 kB 1 17-Nov-2010 18:01 Administrator
png
payments.png 168.8 kB 1 10-Feb-2015 16:37 Administrator
jpg
serv.jpg 125.8 kB 1 17-Nov-2010 17:15 Administrator
png
smetka.png 43.6 kB 1 27-Sep-2012 19:01 Administrator
png
smetka4P.png 48.6 kB 1 25-Apr-2013 11:56 Administrator
gif
sms.gif 4.9 kB 1 17-Nov-2010 18:01 Administrator
png
systems.png 173.1 kB 1 05-Dec-2018 15:19 Administrator
gif
webmoney.gif 2.9 kB 1 17-Nov-2010 18:01 Administrator
gif
webmoney_card.gif 6.9 kB 1 17-Nov-2010 18:01 Administrator
gif
yandex.gif 2.2 kB 1 17-Nov-2010 18:01 Administrator

This page (revision-78) was last changed on 05-Dec-2018 15:19 by Administrator

This page was created on 22-Jul-2010 16:07 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 2 removed one line
* [SMS|SMS]
At line 6 changed 2 lines
* [Ukash|Ukash]
* [ClickandBuy|ClickandBuy]
* [SMS|SMS]
* [Paysafecard|Paysafecard]
At line 9 changed one line
* [TrustPay|TrustPay]
* [Webmoney|Webmoney]
At line 16 changed one line
[{Image src='smetka.png' align='center' }]
[{Image src='smetka4P.png' align='center' }]
At line 23 changed 3 lines
Ако платихте от портала, Вие получихте не ЧП в сървъра, а ML$ в портала.\\
За да конвертирате ML$ в ЧП, в прозореца на избор на сървъра отворете за този сървър, който Ви трябва долния панел (натиснете върху стрелката вдясно от цифрите на броя на играчите в сървъра),
изберете там "Въведи ЧП в сървър", и конвертирайте. Конвертирането се извършва по курс 1ML$ = 100ЧП, без комисионни и проценти.
Ако сте плащали през портала, ЧП са дошли при Вас в портала, не и в сървъра.
За да прехвърлите ЧП в сървъра, в прозореца „Избор на сървър” отворете долната лента на сървъра, който искате, там изберете "Въведи ЧП в сървъра".
At line 30 changed one line
Кесията с ML$ в портала служи за да разпределите купените ЧП в няколко сървъри или за да изтеглите ЧП от платените сървъри. Изтеглените ЧП от платените сървъри се конвертират в ML$, които можете или отново да обмените за ЧП в друг сървър или да изтеглите в своята PayPal сметка.\\
Кесията в портала служи за да разпределите купените ЧП в няколко сървъри или за да изтеглите ЧП от платените сървъри. Изтеглените ЧП Вие можете или да прехвърлите в друг сървър или да изтеглите в своята PayPal сметка.\\
At line 33 changed one line
Ако Вие играете само в един сървър, по-добре е да платите направо от сървъра, като натиснете в сандъчето бутона «Добий ЧП». Ако правите това от портала — не забравяйте да конвертирате ML$ в ЧП.\\
Ако Вие играете само в един сървър, по-добре е да платите направо от сървъра, като натиснете в сандъчето бутона «Добий ЧП». Ако правите това от портала — не забравяйте да прехвърлите ЧП в избрания сървър.\\
At line 58 changed one line
[{Image src='mistake.png' align='center' }]
[{Image src='systems.png' align='center' }]
At line 60 removed one line
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
78 05-Dec-2018 15:19 2.912 kB Administrator to previous
77 05-Dec-2018 15:08 2.913 kB Administrator to previous | to last
76 14-Jul-2015 19:11 2.982 kB Administrator to previous | to last
75 14-Jul-2015 19:11 2.981 kB Administrator to previous | to last
74 10-Feb-2015 16:37 2.982 kB Administrator to previous | to last
73 10-Sep-2014 12:20 2.981 kB Administrator to previous | to last
72 25-Apr-2013 11:55 2.952 kB Administrator to previous | to last
71 24-Apr-2013 16:50 2.95 kB Administrator to previous | to last
70 21-Nov-2012 18:26 3.071 kB Administrator to previous | to last
69 08-Nov-2012 13:32 3.172 kB Administrator to previous | to last
68 06-Nov-2012 17:14 3.151 kB Administrator to previous | to last
67 01-Nov-2012 15:14 3.13 kB Administrator to previous | to last
66 30-Oct-2012 18:20 3.131 kB Administrator to previous | to last
65 30-Oct-2012 18:18 3.132 kB Administrator to previous | to last
64 28-Sep-2012 12:27 3.155 kB Administrator to previous | to last
63 28-Sep-2012 12:24 4.451 kB Administrator to previous | to last
62 28-Sep-2012 12:23 4.911 kB Administrator to previous | to last
61 27-Sep-2012 19:01 5.653 kB Administrator to previous | to last
« This page (revision-78) was last changed on 05-Dec-2018 15:19 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3