Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Bonus_terrain.jpg 75.1 kB 1 16-Jan-2011 12:18 Administrator
png
Bonus_terrain.png 41.5 kB 1 29-Oct-2010 15:47 Administrator
jpg
bonus_ter.jpg 75.9 kB 1 29-Oct-2010 15:49 Administrator
png
button_map.png 9.5 kB 1 28-May-2010 16:42 Administrator
jpg
demon.jpg 38.7 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
jpg
drow.jpg 38.1 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
jpg
elf.jpg 44.1 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
png
gold.png 3.7 kB 1 06-May-2010 23:07 Administrator
png
grain.png 4.4 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator
jpg
human.jpg 42.0 kB 1 28-May-2010 15:44 Administrator
png
iron.png 1.2 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator
jpg
kar.jpg 116.7 kB 5 20-Jul-2010 19:08 Administrator
png
kar.png 343.4 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
jpg
kar2.jpg 53.4 kB 1 28-May-2010 16:04 Administrator
png
kar2.png 86.9 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
jpg
map.jpg 56.0 kB 1 28-May-2010 16:37 Administrator
png
stone.png 4.2 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator
png
terrain.png 122.7 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
png
terrain2.png 120.8 kB 1 27-Mar-2012 18:35 Administrator
png
wood.png 4.1 kB 1 06-May-2010 23:08 Administrator

This page (revision-51) was last changed on 19-Feb-2013 15:23 by Administrator

This page was created on 06-May-2010 22:02 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Image src='button_map.png' align='left' }] Като излезете от [града|City] с бутона “Влизане в кралството”, ще се озовете в __кралството__. В долната част на прозореца виждате картата на Империята. В заглавието на прозореца виждате името и координатите на Вашия град. Той се счита за текущо избран град и в кралството всички действия се извършват спрямо него. Тоест “ОТ него”.\\
[{Image src='button_map.png' align='left' }] Като излезете от [града|City] с бутона “Връщане в кралството”, ще се озовете в __кралството__. В долната част на прозореца виждате картата на Империята. В заглавието на прозореца виждате името и координатите на Вашия град. Той се счита за текущо избран град и в кралството всички действия се извършват спрямо него. Тоест “ОТ него”.\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
51 19-Feb-2013 15:23 1.559 kB Administrator to previous
50 27-Mar-2012 18:35 1.559 kB Administrator to previous | to last
49 12-Mar-2012 18:42 1.566 kB Administrator to previous | to last
48 18-May-2011 12:44 1.479 kB Administrator to previous | to last Battle ==> Combat
47 18-May-2011 12:40 1.479 kB Administrator to previous | to last БОЙ ==> Battle
46 18-May-2011 11:09 1.476 kB Administrator to previous | to last Королевство ==> Kingdom
45 17-May-2011 12:27 1.476 kB Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
44 17-May-2011 12:14 1.474 kB Administrator to previous | to last Город ==> City
43 16-Jan-2011 12:18 1.475 kB Administrator to previous | to last
42 25-Nov-2010 21:25 1.475 kB Administrator to previous | to last
41 29-Oct-2010 15:49 1.43 kB Administrator to previous | to last
« This page (revision-51) was last changed on 19-Feb-2013 15:23 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3