Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
ChZH.png 36.0 kB 1 03-Apr-2012 15:41 Administrator
jpg
ChZh.jpg 47.8 kB 1 12-Apr-2011 11:18 Administrator
jpg
ChZhPortal1.jpg 66.8 kB 1 12-Apr-2011 11:11 Administrator
jpg
ChZhPortal2.jpg 113.0 kB 1 12-Apr-2011 11:11 Administrator
jpg
FinSchet.jpg 54.5 kB 1 12-Apr-2011 11:52 Administrator
png
earn.png 109.1 kB 1 01-Oct-2012 18:15 Administrator
png
earn1.png 132.2 kB 1 27-Sep-2012 14:06 Administrator
png
earn4P.png 120.6 kB 1 25-Apr-2013 11:37 Administrator
png
earn4P1.png 148.5 kB 1 25-Apr-2013 11:38 Administrator
jpg
out.jpg 119.5 kB 1 28-Jul-2010 17:05 Administrator
jpg
serv_in.jpg 127.0 kB 1 03-Jan-2011 17:16 Administrator
jpg
Достать ЧЖ.jpg 226.7 kB 4 18-Jan-2011 18:55 Administrator
jpg
вывод млд.jpg 133.0 kB 1 21-Jul-2010 19:15 Administrator
jpg
подписка.jpg 84.9 kB 1 21-Jul-2010 19:15 Administrator

This page (revision-67) was last changed on 09-Jan-2020 14:03 by Administrator

This page was created on 21-Jul-2010 19:15 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 3 added 6 lines
\\
Известно време след началото на играта играчът получава известие за минимално необходимото плащане от 100 Чп, за да продължи играта, ако му хареса.
За да извършите задължително плащане, трябва да използвате един от представените методи за плащане в прозореца със задължително известяване за плащане. Ако представените методи за плащане не са подходящи за вас, можете да въведете 100 ЧП на сървъра по всякакъв начин (включително подарък от друг играч). Системата ще счита такова плащане за задължително, изтегля ЧП от акаунта ви и Вие можете да продължите играта. \\
\\
__ ВНИМАНИЕ! __ Задължителното плащане __ не се кредитира __ във вашия акаунт като Черните перли!\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
67 09-Jan-2020 14:03 1.839 kB Administrator to previous
66 27-Aug-2019 17:57 1.16 kB Administrator to previous | to last
65 18-Jan-2019 15:21 1.204 kB Administrator to previous | to last
64 05-Dec-2018 14:58 1.417 kB Administrator to previous | to last
63 10-Sep-2014 12:14 1.486 kB Administrator to previous | to last
62 25-Apr-2013 11:37 1.457 kB Administrator to previous | to last
61 24-Apr-2013 16:45 1.455 kB Administrator to previous | to last
« This page (revision-67) was last changed on 09-Jan-2020 14:03 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3