Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
advisor.png 29.6 kB 1 26-May-2010 14:09 Administrator
png
advisor_de.png 28.2 kB 1 26-May-2010 14:10 Administrator
png
advisor_dr.png 28.4 kB 1 26-May-2010 14:10 Administrator
png
advisor_h.png 28.9 kB 1 26-May-2010 14:10 Administrator
png
frac.png 108.3 kB 1 01-Oct-2012 17:09 Administrator

This page (revision-59) was last changed on 27-Aug-2019 18:46 by Administrator

This page was created on 20-May-2010 15:09 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 36 changed 7 lines
Ако атаката е била съвместна, на всеки се начисляват толкова точки, колкото противникови войски е убил. \\
НАПРИМЕР:\\
Съвместна атака са предприели :\\
10 юнити срещу елф с атака 1 \\
100 юнити срещу рицар с атака 1\\
Убити са 50 противникови юнити, притежаващи здраве, и 1 на стойност 1 жълтица\\
Тогава елфът получава 10 Точки, рицарят 40.\\
Ако атаката е била съвместна, тогава се присъждат точки в съответствие с броя на атаката на армията в началото на битката.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
59 27-Aug-2019 18:46 3.067 kB Administrator to previous
58 02-Oct-2012 14:14 3.299 kB Administrator to previous | to last
57 01-Oct-2012 17:09 3.303 kB Administrator to previous | to last
56 02-May-2012 13:29 3.303 kB Administrator to previous | to last
55 12-Apr-2012 15:41 3.264 kB Administrator to previous | to last
54 05-Apr-2012 14:46 3.261 kB Administrator to previous | to last
53 13-Mar-2012 18:03 3.261 kB Administrator to previous | to last
52 18-May-2011 12:44 2.997 kB Administrator to previous | to last Battle ==> Combat
51 18-May-2011 12:40 2.997 kB Administrator to previous | to last БОЙ ==> Battle
50 18-May-2011 12:37 2.994 kB Administrator to previous | to last Фракции ==> Fraction
49 17-May-2011 11:59 2.994 kB Administrator to previous | to last Расы ==> Race
48 18-Apr-2011 11:11 2.994 kB Administrator to previous | to last
47 06-Dec-2010 18:04 2.932 kB Administrator to previous | to last
46 19-Nov-2010 13:59 2.931 kB Administrator to previous | to last
45 17-Nov-2010 11:20 2.903 kB Administrator to previous | to last
44 17-Nov-2010 11:18 2.82 kB Administrator to previous | to last
43 29-Oct-2010 17:10 2.71 kB Administrator to previous | to last
42 29-Oct-2010 17:08 2.714 kB Administrator to previous | to last
41 29-Oct-2010 17:06 2.71 kB Administrator to previous | to last
« This page (revision-59) was last changed on 27-Aug-2019 18:46 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3