Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
sp.jpg 76.5 kB 1 10-Jun-2010 13:27 Administrator
png
sp.png 149.1 kB 1 29-Mar-2012 15:42 Administrator
jpg
sp4.jpg 66.5 kB 1 10-Jun-2010 17:13 Administrator
png
spy2.png 125.7 kB 1 29-Mar-2012 15:42 Administrator

This page (revision-21) was last changed on 13-Aug-2012 12:13 by Administrator

This page was created on 23-Apr-2010 17:09 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 20 changed 2 lines
Ако __към момента на започване на боя __ Вашите шпиони са повече от контрашпионите на противника, Вие получавате възможност да разгледате снимката на владението на съответния играч към настоящия момент с определеното __ниво на достъп__.\\
4-то ниво на достъп – най- Високо. За Вас е достъпна цялата информация за владението на играча.\\
Към __момента на започване на боя__ се сравнява брой на Вашите шпиони и контрашпионите на противника, определя се, дали ще получите възможност да разгледате моментална снимка на владението на играча към настоящия момент, и ако да, какво __ниво на достъп__ ще имате (вижте таблицата по-долу).\\
4-то ниво на достъп – най- високо. За Вас е достъпна цялата информация за владението на играча.\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Aug-2012 12:13 2.622 kB Administrator to previous
« This page (revision-21) was last changed on 13-Aug-2012 12:13 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3